hướng dẫn internet
English?

Sanet là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ internet với những đường dây điện tử (Digital lines) sẵn sàng đón nhận những cú điện thoại của quý vị với vận tốc rất nhanh  để nối vào internet.

Sanet cung cấp những dịch vụ sau:

  Casual Dial-up Account

- Không giới hạn thời gian sử dụng trong ngày

- Chỉ trả thời gian ḿnh đă xài

- Thời gian xài được tính theo mỗi phút

- Không có tiền hàng tháng hay tiền download hoặc data

 

Monthly Flat rate

- Người sử dụng được nối vào một Server riêng dành cho những người cần sử dụng nhiều mà muốn tiết kiệm tiền bạc.

- Có thể sử dụng bất cứ lúc nào với tiền hàng tháng là $25.00 không cần biết là  đă xài bao nhiêu.

- Sẽ có những điều kiện đặc biệt (special conditions) khi sử dụng quá 240 tiếng hoặc đă tải quá 250Mb cho mỗi tháng.

 

Monthly access

- Dành cho những người cần sử dụng nhiều mà muốn tiết kiệm tiền bạc.

- Bạn có thể chọn thời gian sử dụng cho mỗi tháng là 40, 90 hoặc 140 tiếng cho mỗi tháng để được sự giảm giá đặc biệt.
 

- Nếu bạn xài không hết những giờ đă mua trong tháng thì số giờ sẽ bị mất, không chuyển qua tháng sau để xài được.

- Bạn có thể không xài ba tháng liền mà không sợ bị phạt tiền.

Những ích lợi của Sanet

- Những đường dây điện tử đều hưởng ứng ISDN và modem dùng kỹ thuật V.90 hoặc 56KFLEX.

 

- Điện thoại trong vùng Adelaide (local call) khi cần sự giúp đỡ.

- Nhiều đường dây nối rất nhanh qua vệ tinh từ Mỹ, và từ đường dây Telstra, Connect.com và Optus. 
 
 

*Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc chúng tôi qua số điện thoại (08) 82400455 hoặc liên lạc qua điện thư (email) sanet@dovancomputers.com.au.