chào mừng quý vị

English?


Đỗ Văn Vi Tính chuyên lắp ráp, sửa chữa, nâng cấp và bán các loại máy AMD và Pentium. Chúng tôi cũng có dịch vụ Internet và chỉ cách sử dụng internet miễn phí cho quý vị. Ngoài ra chúng tôi có nhận làm Webpage và Networking. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc chúng tôi qua số điện thoại 82400455 hoặc liên lạc qua điên thư (email) info@dovancomputers.com.au. best viewed with resolution 1024x768

 

Created by Tin Do & Edited by Tri Do